Szczególnie polecam

Dlaczego klimatyzacja osusza powietrze? W klimatyzowanych pomieszczeniach zwłaszcza w biurowcach i centrach handlowych często skarżymy się na uczucie suchości powietrza oraz wysuszania oczu. Domyślamy się jedynie, że spowodowane jest...

więcej

Montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych O konieczności izolowania przewodów wentylacyjnych mówi m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powszechna...

więcej

Co to jest pompka skroplin? Pompka skroplin jest urządzeniem składającym się z mechanizmu pompki oraz czujnika skroplin i służy do odprowadzania kondensatu powstałego podczas procesu chłodzenia w urządzeniu klimatyzacyjnym....

więcej

Jak klimatyzować domowy basen? Klimat hali basenowej stanowi wypadkową temperatury wody w basenie i powietrza w pomieszczeniu. Jest to złożone zagadnienie wymagające nieco odmiennego podejścia ze względu na olbrzymie straty ciepła...

więcej

Co to jest przepustnica wentylacyjna?   Przepustnica wentylacyjna to ważny element tworzący instalację wentylacyjną. W zależności od typu pozwala przede wszystkim na: regulację przepływu powietrza  - przepustnica regulacyjna...

więcej

klimatysatory.pl Rss

Jak zrobić pomiary wentylacji?

Posted by ewelina | Posted in Wentylacja | Posted on 25-02-2014

3

Pomiary wentylacjiWyobraźmy sobie, że właśnie skończyłeś montaż instalacji wentylacyjnej. Zrobiłeś próbny rozruch, centrala wentylacyjna pracuje, słyszysz, że w kanałach zaczyna przepływać powietrze. Nasuwają się teraz Tobie kolejne pytania. Czy instalacja działa poprawnie? Czy trzeba ją wyregulować, aby wielkość nawiewu i wywiewu w poszczególnych pomieszczeniach była taka, jak zakładaliśmy podczas projektowania?

Odpowiedzi na te pytania uzyskasz, wykonując pomiary instalacji wentylacyjnej. Do ich przeprowadzenia możesz wykorzystać na przykład poniższe najczęściej używane przyrządy pomiarowe:

 

 

 

Klimatyzacja kiosku

Posted by ewelina | Posted in Klimatyzacja w domu | Posted on 11-02-2014

1

Klimatyzacja kioskuKioski są obiektami małej architektury o powierzchni kilku metrów kwadratowych wykonanymi najczęściej z płyty warstwowej. Posiadają duże przeszklenia, co powoduje, że zyski ciepła od słońca są bardzo duże. Aby stworzyć odpowiedni komfort pracy w takim kiosku, konieczne jest zamontowanie klimatyzacji.

Rodzaje klimatyzatorów do kiosku

W tym celu możesz zastosować tylko dwa rodzaje klimatyzatorów:

okienne

ścienne

Nowe Warunki Techniczne 2014

Posted by ewelina | Posted in Wentylacja | Posted on 03-02-2014

0

Zmiany Warunki Techniczne 2014Z dniem 1 stycznia 2014r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzone zmiany wiążą się z dążeniem do obniżenia ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków.

Według nowych warunków technicznych zwiększyły się wymagania dotyczące wskaźników EP (zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynników U (współczynnik przenikania ciepła) dla ścian, dachów i podłóg. Koleje zmiany nastąpią w latach 2017r. i 2021r. Wpłynie to na wzrost kosztów inwestycji, który jednak zwróci się już po kilku latach użytkowania budynku.

Ostatecznie od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii

Prześledźmy, co nowego zostało wprowadzone do najbardziej interesującego nas rozdziału o wentylacji i klimatyzacji. Poniżej wypisałam punkty, które uległy zmianie: