Szczególnie polecam

Dlaczego klimatyzacja osusza powietrze? W klimatyzowanych pomieszczeniach zwłaszcza w biurowcach i centrach handlowych często skarżymy się na uczucie suchości powietrza oraz wysuszania oczu. Domyślamy się jedynie, że spowodowane jest...

więcej

Montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych O konieczności izolowania przewodów wentylacyjnych mówi m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powszechna...

więcej

Co to jest pompka skroplin? Pompka skroplin jest urządzeniem składającym się z mechanizmu pompki oraz czujnika skroplin i służy do odprowadzania kondensatu powstałego podczas procesu chłodzenia w urządzeniu klimatyzacyjnym....

więcej

Jak klimatyzować domowy basen? Klimat hali basenowej stanowi wypadkową temperatury wody w basenie i powietrza w pomieszczeniu. Jest to złożone zagadnienie wymagające nieco odmiennego podejścia ze względu na olbrzymie straty ciepła...

więcej

Co to jest przepustnica wentylacyjna?   Przepustnica wentylacyjna to ważny element tworzący instalację wentylacyjną. W zależności od typu pozwala przede wszystkim na: regulację przepływu powietrza  - przepustnica regulacyjna...

więcej

klimatysatory.pl Rss

Dlaczego klimatyzacja osusza powietrze?

Dodane przez ewelina | Kategoria Klimatyzacja w domu | Data 05-01-2018

1

W klimatyzowanych pomieszczeniach zwłaszcza w biurowcach i centrach handlowych często skarżymy się na uczucie suchości powietrza oraz wysuszania oczu. Domyślamy się jedynie, że spowodowane jest to działaniem klimatyzacji.  Sprawdźmy, dlaczego tak właśnie się dzieje i czym spowodowany jest ten proces.

Wszystkie obecnie dostępne klimatyzatory są wyposażone w pompę ciepła, czyli mogą pracować w opcji chłodzenia lub grzania. W urządzeniu klimatyzacyjnym następuje przemiana powietrza, która w zależności od osiągniętej temperatury końcowej jest zwana chłodzeniem lub grzaniem. Pomimo, że za pomocą klimatyzatora możemy ogrzewać powietrze, to jednak o wiele częściej wykorzystujemy go do chłodzenia.

Proces chłodzenia powietrza następuje na skutek kontaktu przepływającego powietrza z zimną powierzchnią wymiennika nazywanego parownikiem. Oziębianie powietrza do wymaganej temperatury może odbywać się w dwojaki sposób: bez wykroplenia wilgoci i z wykropleniem wilgoci. Związane jest to z zależnością pomiędzy temperaturą chłodnicy a temperaturą punktu rosy. Temperatura punktu rosy to temperatura, przy której wilgotność względna osiąga punkt nasycenia 100% i rozpoczyna się proces wykraplania pary wodnej z powietrza.

W przypadku, gdy temperatura powierzchni chłodnicy jest wyższa od temperatury punktu rosy powietrza przed chłodnicą, proces zachodzi bez wykroplenia wilgoci po linii stałej zawartości wilgoci x=const.

Gdy temperatura powierzchni parownika jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza przed parownikiem, na skutek kontaktu powietrza wilgotnego z powierzchnią wymiennika zachodzi proces chłodzenia z wykropleniem wilgoci (osuszanie powietrza wilgotnego). Para wodna zawarta w powietrzu w postaci kropelek wody osadza się na powierzchni wymiennika, skrapla się i spływa do tacy ociekowej, z której jest odprowadzona jako skropliny (kondensat). Tak powstałe skropliny należy usunąć w sposób grawitacyjny lub przy użyciu pompki skroplin.

Poniższy wykres obrazuje przybliżony przebieg procesu chłodzenia z wykropleniem wilgoci.

1 – wyjściowy stan powietrza

2 – stan powietrza po procesie chłodzenia

Wszystko brzmi dość skomplikowane, ale w rzeczywistości to proste zjawisko. Na co dzień bardzo często spotykamy się z procesem wykraplania wilgoci podczas chłodzenia. Spójrzmy, że ten sam proces zachodzi na przykład, gdy wyciągniemy z lodówki schłodzony napój, to po chwili na powierzchni szkła wykrapla się wilgoć zawarta w powietrzu. Tak samo zimą, gdy wejdziemy w okularach z dworu do ciepłego pomieszczenia, zaraz pojawia się na nich para wodna.

Proces ten tłumaczy, dlaczego podczas używania klimatyzatora w trybie chłodzenia zachodzi osuszanie i w klimatyzowanych pomieszczeniach odczuwamy suchość powietrza. Usuwanie wilgoci z powietrza następuje poprzez przechodzenie powietrza poniżej punktu rosy. Na suche powietrze uskarżają się zwłaszcza osoby, które wiele godzin spędzają w klimatyzowanych pomieszczeniach, gdyż często mają problemy z oczami.

Tagi: , , , , ,

Komentarzy (1)

Bardzo ciekawy artykuł, zawsze zastanawiałam się dlaczego tak jest. Pozdrawiam