Szczególnie polecam

Dlaczego klimatyzacja osusza powietrze? W klimatyzowanych pomieszczeniach zwłaszcza w biurowcach i centrach handlowych często skarżymy się na uczucie suchości powietrza oraz wysuszania oczu. Domyślamy się jedynie, że spowodowane jest...

więcej

Montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych O konieczności izolowania przewodów wentylacyjnych mówi m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powszechna...

więcej

Co to jest pompka skroplin? Pompka skroplin jest urządzeniem składającym się z mechanizmu pompki oraz czujnika skroplin i służy do odprowadzania kondensatu powstałego podczas procesu chłodzenia w urządzeniu klimatyzacyjnym....

więcej

Jak klimatyzować domowy basen? Klimat hali basenowej stanowi wypadkową temperatury wody w basenie i powietrza w pomieszczeniu. Jest to złożone zagadnienie wymagające nieco odmiennego podejścia ze względu na olbrzymie straty ciepła...

więcej

Co to jest przepustnica wentylacyjna?   Przepustnica wentylacyjna to ważny element tworzący instalację wentylacyjną. W zależności od typu pozwala przede wszystkim na: regulację przepływu powietrza  - przepustnica regulacyjna...

więcej

klimatysatory.pl Rss

Jak klimatyzować domowy basen?

Dodane przez ewelina | Kategoria Nowości | Data 25-09-2017

0

Klimat hali basenowej stanowi wypadkową temperatury wody w basenie i powietrza w pomieszczeniu. Jest to złożone zagadnienie wymagające nieco odmiennego podejścia ze względu na olbrzymie straty ciepła wynikające z odparowania wody z powierzchni niecki oraz dużych ilości wilgoci w powietrzu. W hali basenowej parametry takie jak temperatura i wilgotność powietrza muszą być dokładnie kontrolowane nie tylko ze względu na komfort użytkowników, ale także bezpieczeństwo obiektu. Niekontrolowana wilgoć w powietrzu może mieć bardzo niekorzystny, a nawet niszczycielski wpływ na wystrój wnętrza, elementy hali basenu, czy przegrody budowlane.

Inwestorzy często bagatelizują problem osuszania i instalują najprostsze, a zarazem najtańsze urządzenia. Czynienie takich oszczędności jest nie tylko nieopłacalne, ale również niekorzystne. Warto już na etapie planowania basenu oraz całej hali (wymiarów, wyglądu, atrakcji itd.) skorzystać z pomocy projektanta, czy wykonawcy, którzy mają w tej dziedzinie doświadczenie i podpowiedzą, jakie urządzenia się sprawdzą. Basen musi być ogrzewany i klimatyzowany przez cały czas jego użytkowania, więc instalacje powinny być energooszczędne. Nie ma tu możliwości dynamicznej (nagłej) regulacji temperatury powietrza, czy wody, a co za tym idzie wszelkie zmiany są rozciągnięte w czasie, co przekłada się na koszty.

Parametry wody i powietrza w hali basenu powinny być w pewnej równowadze, które wpływają na odczucie komfortu użytkowników (krzywa duszności). Zostały one zoptymalizowane pod kątem energooszczędności tak, aby duża różnica temperatur między wodą a powietrzem nie powodowała nadmiernego parowania i nie narażała użytkownika na niepotrzebne koszty związane ze zwiększonym osuszaniem i dogrzewaniem wody.

Najczęstsze parametry dla basenu przydomowego są następujące:

  • temperatura wody: 28°C
  • temperatura powietrza: 30°C
  • wilgotność względna: 60%

Oczywiście taka wilgotność nie będzie komfortowa dla każdego. Należy zwrócić uwagę, że aby uzyskać optymalne 55% wilgotności, to koszty energii potrzebnej na osuszanie wzrosną o około 2,5%. Z tego powodu problemu osuszania nie należy bagatelizować.

Trzeba pamiętać, że często stosowany w basenie chlor w połączeniu z wilgocią stwarza trudne warunki pracy urządzenia i może mieć wpływ na żywotność podzespołów. Ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów i centrali wentylacyjnej dedykowanej stricte dla takich warunków.

Producenci proponują różne rozwiązania na wentylowanie pomieszczeń basenowych. Przykładowo, angielski producent Calorex zaprojektował do tego celu centrale oparte na pompie ciepła, które odzyskaną podczas procesu osuszania energią wykorzystują do ogrzewania wody basenowej i powietrza wentylacyjnego, ograniczając w znacznym stopniu pracę kotła lub innego źródła ciepła. Daje to w skali roku wymierne korzyści eksploatacyjne, a tym bardziej w skali życia urządzeń, które przypomnijmy, pracują 24/7 w mniej lub bardziej intensywny sposób.

Basenowe centrale wentylacyjne oparte o rekuperację do usuwania wilgoci i dostarczania świeżego powietrza do hali basenowej w polskich warunkach klimatycznych nie sprawdzają się. Osuszanie można realizować również bardziej rozbudowanymi metodami, łącząc pompę ciepła w centrali basenowej z wymiennikiem przeciwprądowym lub rurką ciepła. Wiąże się to jednak z potrzebą większej powierzchni na urządzenia w maszynowni oraz wydłużeniem czasu zwrotu urządzenia.

Oczywiście oprócz osuszania centrale basenowe mają za zadanie przede wszystkim dostarczyć do hali basenowej świeże powietrze w optymalnej pod kątem użytkowników ilości, a także ograniczyć parowanie okien poprzez odpowiedni nawiew. Problem parowania szyb jest znaczący, gdyż architekci projektują coraz większe powierzchnie przeszklone.

Produkty Calorex sprawdzają się w niewielkich przestrzeniach maszynowni, dlatego są często wykorzystywane w prywatnych rezydencjach oraz hotelach w trakcie nowych inwestycji, a także w przypadku modernizacji. Odzysk ciepła utajonego w centrali przynosi znaczne oszczędności. Osuszanie powietrza za pomocą centrali (zamiast dostarczania świeżego powietrza) umożliwia zastosowanie przewodów wentylacyjnych o mniejszych średnicach. Centrala Calorex wymaga mniejszej przestrzeni instalacyjnej i może być montowana na strychu lub poddaszu, gdyż często jest o połowę lżejsza niż inne urządzenia.

Przykładowo kompaktowa centrala DELTA nie tylko chłodzi, ogrzewa powietrze, utrzymuje wilgotność powietrza oraz strumień świeżego powietrza wentylacyjnego na optymalnym poziomie, ale jest także w stanie

ciepłem odzyskanym podczas pracy pompy ciepła w procesie osuszania (odzysk ciepła ze skraplacza). Możliwe jest również zainstalowanie w urządzeniu dodatkowej wodnej (standardowej lub niskotemperaturowej) nagrzewnicy powietrza, by dodatkowo dogrzać halę.  Wyposażenie centrali w sekcję odzysku sprawia, że oszczędności na eksploatacji często sięgają od kilku do kilkunastu tys. PLN rocznie i nakłady zwracają się w ciągu 2-3 lat.

Warto więc już na etapie planowania basenu i projektowania pomyśleć o:

  • kompleksowych kosztach projektu, inwestycji i eksploatacji
  • koniecznej przestrzeni instalacyjnej
  • doborze sprawdzonych urządzeń w celu usunięcia nadmiaru wilgoci i zapewnienia odpowiedniej dystrybucji powietrza w hali
  • doborze urządzeń dedykowanych obiektom basenowym, a nie tylko „przystosowanych” do takich zastosowań

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.